Fokus Hälsa

Stöd till goda levnadsvillkor

Personal i gruppbostäder ska ge individuellt anpassad omvårdnad, med hänsyn till den enskildes rätt

till integritet och självbestämmande. Personalen

ska ge stöd till goda livsvillkor och har en viktig

roll när det gäller att främja goda levnadsvanor.

Arbetet kräver kompetens inom ett flertal områden

och det kan många gånger vara svårt att motivera

till en hälsosam livsstil. Vi vet att bättre förutsättningar

kan ge bättre hälsa för personer som bor i

gruppbostäder.

Fokus Hälsa för oss är att motivera till aktiviteter, rörelse och bra balanserad kost som leder till välmående och trivsel.

Det är viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt.

group, therapy, counseling-2351896.jpg
Rulla till toppen