Verksamheten styrs av LSS-lagen utifrån måldokument, styrdokument och genomförandeplaner ​
LSS-lagen

Det är LSS-lagen (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som styr och möjliggör boendet.

LSS ambitionsnivå är att all verksamhet inom LSS ska vara av god kvalitet och grundas på respekt för den enskildes:  
– valfrihet
– självbestämmande
– integritet

LSS övergripande mål enligt §5 är att främja:

– jämlika levnadsvillkor
– full delaktighet i samhällslivet
– rätten att leva som andra

Rulla till toppen